Интензивен танцов курс

Интензивните танцови курсове са за деца от 6г. възраст, в които могат да се включат, както всички малки ученици на Dance Academy, от различните танцови стилове, така и деца, които имат интерес и желание да спортуват активно. Класовете са насочени към развиване и усъвършенстване на физическата и двигателна култура на децата, чрез съвременни танцови техники. Часовете са с продължителност 90 минути.