Цени

 

 

Пакет № Описание Цена Допълнение
ДЕЦА
1 Еднократен талон за посещение в група 11,00 лв
2 Карта едномесечна за дете до 16 години
8 (осем) талона за посещение в група
69,00 лв Картата важи от датата на закупуване в рамките на един месец
3 Карта тримесечна за дете до 16 години
24 (двадесет и четири) талона за посещение в група
175,00 лв Картата важи от датата на закупуване в рамките на три месеца
4 Карта едномесечна семейна (две деца)
16 (шестнадесет) талона за посещение в група
112,00 лв Картата важи от датата на закупуване в рамките на един месец
5 Еднократен талон за индивидуален урок
(за деца под 16 години)
40,00 лв Безплатни напитки от бара
6 Карта индивидуални уроци (за деца до 16 години)
10 (десет) талона за индивидуални уроци
360,00 лв Безплатни напитки от бара
Интензивно обучение на отбори и класически балет-палци
12 (дванадесет) часа месечно
85,00 лв. Таксата се заплаща в началото на месеца
ВЪЗРАСТНИ
1 Еднократен талон за посещение в група 11,00 лв
9 Карта едномесечна за възрастен
8 (осем) талона за посещение в група
72,00 лв Картата важи от датата на закупуване в рамките на един месец
11 Карта тримесечна за възрастен
24 (двадесет и четири) талона за посещение в група
185,00 лв Картата важи от датата на закупуване в рамките на три месеца
12 Карта едномесечна семейна (родител и дете)
8 (осем) талона за посещение в група за родител и
8 (осем) талона за посещение в група за дете
117,00 лв Картата важи от датата на закупуване в рамките на един месец
13 Стартов пакет
3 (три) талона за посещения в група
30,00 лв
 14 Еднократен талон за индивидуален урок
(за възраст над 16 години)
60,00 лв Безплатни напитки от бара
 15 Комбиниран пакет
за 3 (три) индивидуални урока
165,00 лв Безплатни напитки от бара
 16 Карта индивидуални уроци за възрастен
10 (десет) талона за индивидуално обучение
540,00 лв Безплатни напитки от бара
Вход за завършващо парти
Индивидуален танц – демонстрация
17 Карта индивидуални уроци за възрастен
20 (двадесет) талона за индивидуално обучение
1020,00 лв Безплатни напитки от бара
Вход за завършващо парти
Индивидуален танц – демонстрация
*Записан индивидуален час се отменя минимум 24 часа преди урока. 
В случай, че не спазите този срок дължите 2 талона при следващия урок.
НАЕМ ЗАЛА
Наем зала за 1 час (60 минути) до 10 човека 40,00 лв
Наем зала за 1 час (60 минути) над 10 човека 50,00 лв
*Цената за наем за повече от 1 час се определя след допълнително обсъждане

*всички посочени цени са в български лева