Цени

Цените са валидни от 01.09.2023 г.

 

Пакет № Описание Цена Допълнение
ДЕЦА
1 Еднократен талон за посещение в група дете / възрастен 15,00 лв
2 Карта едномесечна за дете / възрастен
8 (осем талона за посещение в група)
98,00 лв *картата важи от датата на закупуване в рамките на 1 месец
*картата важи за всички групи за деца
3 Карта двумесечна за дете до 16 години
16 (шестнадесет) талона за посещение в група
188,00 лв *картата важи от датата на закупуване в рамките на 2 месеца
*картата важи за всички групи за деца
4 Карта семейна едномесечна за:
– две деца от едно семейство;
– семейна – родител и дете;
– двама възрастни от едно семейство;
16 (шестнадесет) талона за посещение в група
178,00 лв *картата важи от датата на закупуване в рамките на 1 месец
*картата важи за всички групи
5 Карта едномесечна за 4 посещения в група
(четири талона)
55,00 лв *картата важи от датата на закупуване в рамките на 1 месец
*картата важи за всички групи за възрастни/деца
6 Интензивно обучение:
– Палцова техника
– Latin Team
12 (дванадесет) часа месечно
125,00 лв Tаксата се плаща в началото на месеца
7 Интензивно обучение Street Dance Team
16 (шестнадесет) часа месечно
150,00 лв Tаксата се плаща в началото на месеца
8 Курс по Спортни танци за деца 105,00 лв Месечна такса
9 Еднократен талон за индивидуален урок
(за деца под 16 години)
40,00 лв Безплатни напитки от бара
10 Карта индивидуални уроци (за деца до 16 години)
10 (десет) талона за индивидуални уроци
360,00 лв *картата важи от датата на закупуване в рамките на 2 месеца
*Безплатни напитки от бара
11 Еднократен талон за индивидуален урок
(за възрастен или двойка)
60,00 лв Безплатни напитки от бара
12 Комбиниран пакет за 3 (три) индивидуални урока (за възрастен или двойка) 165,00 лв Безплатни напитки от бара
*картата важи от датата на закупуване в рамките на един месец
13 Карта индивидуални уроци за възрастен
10 (десет) талона за индивидуално обучение (за възрастен или двойка)
540,00 лв Безплатни напитки от бара
*картата важи от датата на закупуване в рамките на два месеца
 14 Карта индивидуални уроци за възрастен
20 (двадесет) талона за индивидуално обучение (за възрастен или двойка)
1020,00 лв Безплатни напитки от бара
*картата важи от датата на закупуване в рамките на три месеца

*Записан индивидуален час се отменя минимум 24 часа преди урока.
В случай, че не спазите този срок дължите 2 талона при следващия урок.

НАЕМ ЗАЛА
Наем зала за 1 час (60 минути) до 10 човека – 50,00 лв
* Цената за наем на един час за повече от 10 човека се определя след допълнително обсъждане
* Цената за наем повече от един час се определя след допълнително обсъждане

*Всички посочени цени са в български лева