Цени

Цените са валидни от 01.02.2022 г.

 

 

Пакет № Описание Цена Допълнение
ДЕЦА
1 Еднократен талон за посещение в група 12,00 лв
2 Карта едномесечна за дете до 16 години
8 (осем) талона за посещение в група
76,00 лв Картата важи от датата на закупуване в рамките на един месец
Картата важи за всички групи за деца
3 Карта двумесечна за дете до 16 години
16 (шестнадесет) талона за посещение в група
132,00 лв Картата важи от датата на закупуване в рамките на два месеца
Картата важи за всички групи за деца
4 Карта едномесечна за две деца от едно семейство
16 (шестнадесет) талона за посещение в група
129,00 лв Картата важи от датата на закупуване в рамките на един месец
Картата важи за всички групи за деца
5 Еднократен талон за индивидуален урок (за деца под 16 години) 40,00 лв Безплатни напитки от бара
6 Карта индивидуални уроци (за деца до 16 години)
10 (десет) талона за индивидуални уроци
360,00 лв Картата важи от датата на закупуване в рамките на два месеца
Безплатни напитки от бара
Курс по спортни танци за деца 85.00 лв. Таксата се заплаща в началото на месеца
Интензивно обучение на отбори и класически балет-палци
12 (дванадесет) часа месечно
100,00 лв. Таксата се заплаща в началото на месеца
ВЪЗРАСТНИ
1 Еднократен талон за посещение в група 12,00 лв
9 Карта едномесечна за възрастен
8 (осем) талона за посещение в група
79,00 лв Картата важи от датата на закупуване в рамките на един месец
Картата важи за всички групи за възрастни
12 Карта едномесечна семейна (родител и дете / двама възрастни от едно семейство)
16 (шестнадесет) талона за посещение в група
142,00 лв Картата важи от датата на закупуване в рамките на един месец
Картата важи за всички групи за възрастни/деца
13 Карта едномесечна за 4 посещения в група
(четири талона)
42,00 лв Картата важи от датата на закупуване в рамките на един месец
Картата важи за всички групи за възрастни/деца
 14 Еднократен талон за индивидуален урок (за възраст над 16 години) 60,00 лв Безплатни напитки от бара
 15 Комбиниран пакет за 3 (три) индивидуални урока 165,00 лв Картата важи от датата на закупуване в рамките на един месец
Безплатни напитки от бара
 16 Карта индивидуални уроци за възрастен
10 (десет) талона за индивидуално обучение
540,00 лв Картата важи от датата на закупуване в рамките на два месеца
Безплатни напитки от бара
17 Карта индивидуални уроци за възрастен
20 (двадесет) талона за индивидуално обучение
1020,00 лв Картата важи от датата на закупуване в рамките на три месеца
Безплатни напитки от бара
*Записан индивидуален час се отменя минимум 24 часа преди урока. 
НАЕМ ЗАЛА
Наем зала за 1 час (60 минути) до 10 човека 40,00 лв
Наем зала за 1 час (60 минути) над 10 човека 50,00 лв
*Цената за наем за повече от 1 час се определя след допълнително обсъждане

*всички посочени цени са в български лева