Национален танцов фестивал „Ритъмът в сърцето ми“ 2024 г.

1во място за Latin Team, категория Спортни танци, младежи над 15г.

3то място за Street Dance Mini Team, категория Улични танци, деца и юноши от 10г. до 14г.