Танцувай в защитена среда

С грижа и отговорност към нашите преподаватели и ученици, танцово училище Dance Academy спазва всички предписания на МЗ в условия на пандемия. 

Ежедневно се извършва дезинфекция на всички повърхности със специализирани препарати и UV бактерицидни лампи във всички помещения преди старта на часовете, за да осигурим безопасна среда за провеждане на тренировките.