Важна информация за провеждане на часове в залите на Dance Academy

Радостни сме да ви съобщим, че отваряме залите на Dance Academy от 01.06.2020г. Часовете ще се провеждат при стриктна организация и контрол за безопасност.

За нас е важно да ви информираме, че сме взели всички необходими мерки за Вашата безопасност:
– Контрол на входа, чрез измерване на температурата на всеки един от посетителите в залите.
– Редовно почистване и дезинфекция на залите, съблекалните и санитарните помещения и повърхности.
– Осигуряване на дезинфектанти за ръце на входа, рецепция и санитарните помещения.
– Редовно почистване и дезинфекциране на съблекалните.
– Оборудване на персонала и преподавателите с маски и ръкавици.
– Постоянен контрол и организация, която да редуцира струпването на много хора на кафе-рецепцията и съблекалните.

Изисквания към клиентите ни:
– Предварително записване за всеки един от класовете ни на посочените телефони в сайта.
– Задължително дезинфекциране на ръцете на входа.
– Да се спазва дистанция в целия ни обект – рецепция, съблекални и по време на заниманията.
– ЗАДЪЛЖИТЕЛНО използване на чисти обувки в залите.
– Съблекалните да се използват за кратък период от време и да няма струпване на никакви дрехи и чанти по пейките. За целта да се използват предназначените за това шкафчета.
– С оглед да няма струпване на хора, молим да изчаквате започването на урока по танци извън съблекалните и залите.
– Молим за разбиране и търпение при приключване на уроците преди вас да изчакате помещенията да бъдат почистени и дезинфекцирани преди да влезете.
– Молим родителите, да изчакват децата си извън залата, за да не се получава струпване на хора. При възможност това да не е пред или около входа на залата.

ВАЖНО!!!
*Часовете ще се провеждат с продължителност 50 минути САМО с предварително записване на тел. 089 360 6497 и 089 360 6495.
*Всички едномесечни карти закупени до 13-ти Март, които все още не са изразходвани важат в рамките на един месец, считано от 01-ви Юни до 30-ти Юни. А тримесечните в рамките на два месеца до 31-ви Юли. След тези периоди всички закупени карти до 13-ти Март 2020г. няма да бъдат презаверявани!
*Актуален график можете да видите тук: ГРАФИК