Ориенталски танци

Там някъде далече по течението на великият Нил, насред земята на боговете и чудесата в Египет дълъг път и до днес е поел Ориенталския танц. Танц на древно изкуство и дълбока символика. Танц, в чиито основа лежи преклонението към жената, преклонението към тези, които даряват живота. В миналото се е изпълнявал в чест на Богинята майка и е служил като подготовка за най-съкровения момент в живота на една жена – да стане майка.