Цени

Актуални цени сезон 2017 – 2018

Пакет № Описание Крайна цена Бонуси
ДЕЦА
1 Еднократен талон за посещение в група 10,00 лв
2 Карта едномесечна за дете до 16 години
8 (осем талона за посещение в група)
60,00 лв
3 Карта тримесечна за дете до 16 години
24 (двадесет и четири) талона за посещение в група
149,00 лв
4 Карта едномесечна семейна (две деца)
16 (шестнадесет) талона за посещение в група
97,00 лв
5 Еднократен талон за индивидуален урок
(за деца под 16 години)
40,00 лв Безплатни напитки от бара
6 Карта индивидуални уроци (за деца до 16 години)
10 (десет) талона за индивидуални уроци
360,00 лв Безплатни напитки от бара
8 Карта едномесечна за деца (45 мин. урок)
8 (осем) талона за посещение в група
48,00 лв
ВЪЗРАСТНИ
1  Еднократен талон за посещение в група 10,00 лв
1 Kango Jumps – еднократно посещение 12,00 лв (с вкл. наем обувки)
7 Еднократен талон за посещение в група
(45 мин. урок)
8,00 лв
9 Карта едномесечна за възрастен
8 (осем талона за посещение в група)
63,00 лв
10 Kango Jumps – месечна карта, 8 посещения 79,00 лв (с вкл. наем обувки)
11 Карта тримесечна за възрастен
24 (двадесет и четири) талона за посещение в група
159,00 лв
12 Карта едномесечна семейна (родител и дете)
8 (осем) талона за посещение в група за родител и
8 (осем) талона за посещение в група за дете
109,00 лв
13 Стартов пакет
3 (три) талона за посещения в група
27,00 лв
 14 Еднократен талон за индивидуален урок
(за възраст над 16 години)
60,00 лв Безплатни напитки от бара
 15 Комбиниран пакет
за 3 (три) индивидуални урока
165,00 лв Безплатни напитки от бара
 16 Карта индивидуални уроци за възрастен
10 (десет) талона за индивидуално обучение
540,00 лв Безплатни напитки от бара
17 Карта индивидуални уроци за възрастен
20 (двадесет) талона за индивидуално обучение
1020,00 лв Безплатни напитки от бара
НАЕМ ЗАЛА
Наем зала за 1 час (60 минути) 25,00 лв
*Цената за наем повече от един час се определя след допълнително обсъждане

*всички посочени цени са в български лева