Цени

Актуални цени сезон 2016 – 2017

Пакет № Описание Крайна цена Бонуси
ДЕЦА
1 Еднократен талон за посещение в група 10,00 лв
2 Карта едномесечна за дете до 16 години
8 (осем талона за посещение в група)
60,00 лв Безплатен талон за посещение в друга група
3 Карта тримесечна за дете до 16 години
24 (двадесет и четири) талона за посещение в група
149,00 лв Безплатен талон за посещение в друга група
Вход за завършващо парти
4 Карта едномесечна семейна (две деца)
16 (шестнадесет) талона за посещение в група
97,00 лв
5 Еднократен талон за индивидуален урок
(за деца под 16 години)
40,00 лв Безплатни напитки от бара
6 Карта индивидуални уроци (за деца до 16 години)
10 (десет) талона за индивидуални уроци
360,00 лв Безплатни напитки от бара
8 Карта едномесечна за деца (45 мин. урок)
8 (осем) талона за посещение в група
48,00 лв
ВЪЗРАСТНИ
1  Еднократен талон за посещение в група 10,00 лв
1 Kango Jumps – еднократно посещение 12,00 лв (с вкл. наем обувки)
7 Еднократен талон за посещение в група
(слабо седмично часово време 11.00 ч.-16.00 ч.)
8,00 лв
9 Карта едномесечна за възрастен
8 (осем талона за посещение в група)
63,00 лв Безплатен талон за посещение в друга група
10 Kango Jumps – месечна карта, 8 посещения 79,00 лв (с вкл. наем обувки)
11 Карта тримесечна за възрастен
24 (двадесет и четири) талона за посещение в група
159,00 лв Безплатен талон за посещение в друга група
Вход за завършващо парти
12 Карта едномесечна семейна (родител и дете)
8 (осем) талона за посещение в група за родител и
8 (осем) талона за посещение в група за дете
109,00 лв
13 Стартов пакет
3 (три) талона за посещения в група
27,00 лв
 14 Еднократен талон за индивидуален урок
(за възраст над 16 години)
60,00 лв Безплатни напитки от бара
 15 Комбиниран пакет
за 3 (три) индивидуални урока
165,00 лв Безплатни напитки от бара
 16 Карта индивидуални уроци за възрастен
10 (десет) талона за индивидуално обучение
540,00 лв Безплатни напитки от бара
Вход за завършващо парти
Индивидуален танц – демонстрация
17 Карта индивидуални уроци за възрастен
20 (двадесет) талона за индивидуално обучение
1020,00 лв Безплатни напитки от бара
Вход за завършващо парти
Индивидуален танц – демонстрация
НАЕМ ЗАЛА
Наем зала за 1 час (60 минути) 25,00 лв
*Цената за наем повече от един час се определя след допълнително обсъждане

*всички посочени цени са в български лева